Авторизоваться для более быстрого доступа к лучшим сделкам. Нажмите тут если у вас нет учетной записи.

Фирмено обучение по английски по отдели Бизнес

преди 9 месеца Услуги София, Център   44 прегледа

--

  • Фирмено обучение по английски по отдели

0.0 звезди

Цена: -- По договаряне

Езиков център "АНГЛИКА" организира фирмени онлайн курсове по общ и специализиран английски език, при условия, цени и график, договорени индивидуално за всеки наш корпоративен клиент и при спазване на нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Ние предлагаме:оферта съобразена със спецификата на дейността на всеки един отдел на компаниятаопределяне нивата на служителите(след провеждане на входящи тестове)обучението може да бъде в групи (6-8 курсисти), индивидуално и полуиндивидуално Пример 1: Голяма компания с няколко отдела:счетоводен, правен,човешки ресурси,фронт офис, бек офис и други.1.Определя се нивото на всеки един служител.2.Изготвя се разпределение по нива за общия английски език н.р. 30 уч.часа граматика и базови понятия по бизнес английски език.Те се посещават от всички служители.3.Всеки отдел се профилира и курсът се ориентира точно в съответната област:право,счетоводство, човешки ресурси,фронт офис, бек офис и други в рамките на 30 уч.часа. Пример 2: Малка компания с няколко служители: 1.Определя се нивото на всеки един от тях.2.Преминава се към индивидуално/полуиндивидуално обучение по граматика и бизнес английски език-30 уч.часа3.Всеки отдел се профилира и курсът се ориентира точно в съответната област, в която работи всеки един курсист в рамките на 30 уч.часа По този начин в рамките на около 60 уч.ч, курсистите си припомнят основни граматични понятия и конструкции, усвояват базови умениия по бизнес английски език и водене на кореспонденция,както и специализиран английски език, тясно свързан с работата им.Специално място се отделя на говоримия английски език в бизнес среда и на уменията им да водят записки по време на срещи директно на английски език.Онлайн курсовете се водят от преподавател юрист в директна онлайн връзка,като се предоставя възможност на курсиста да избира оптималната за него платформа от тези,с които работи центъра. Предвижда се възможността за хибриден модел на обучение за индивидуалните курсове-онлайн курс с право на присъствени консултации.Присъствените консултации следва да се провеждат при спазване на всички хигиенни мерки и законови изисквания за безопасност. Учебните материали,с които работи центъра са подходящи за онлайн обучение.