ЧЗВ


Често задавани въпроси в сайта Osem.bg - Безплатни обяви

✔️Управление на моите обяви

⚠️Как да намеря обявата си?

Влез в меню Моите обяви – чрез Потребител и Парола.

Ако не помниш въведената при публикуване или регистрация парола ползвай „Забравена парола“ и следвайте стъпките за възстановяване на парола.

⚠️Как да редактирам/изтрия обявата си?

Влез в меню „Моите обяви“:

Ако желаеш да редактираш обявата си натисни „Промени“.

Ако обявата ти вече не е актуална я изтрий, като кликнеш на „Изтриване“.

След 366 дни обявата ви ще се Архивира.

Неактивираните обяви изтичат след 365 дни.

Изтриване на архивираните обяви след 366 дни.

⚠️Ако забравя паролата си?

Натисни Вход и кликни на линка „Забравена парола“. На имейла си ще получиш писмо с инструкции.

⚠️Публикуване на обява

Как се публикува обява?

Много бързо и лесно можете да публикувате обява, след като използвате бутона "Добави обява". Изисква се регистрация в системата.

⚠️Колко струва да публикувам обява?

Публикуването в нашият сайт е безплатно, като няма лимит на броя публикувани обяви от ваша страна.

Защитени ли са моите данни?

Можете по-всяко време да контролирате, какви данни за контакти да се показват във вашите обяви.

⚠️Колко време ще е активна обявата?

Обявите са активни с период от 356 дни, след което се архивират. Една седмица преди да се архивира, ще получите уведомителен имейл, чрез който можете да подновите своята обява за нови 356 дни. Архивните обяви ще се запазят за период от 10 дни във вашият профил, след още 10 дни ще се изтрият автоматично.

⚠️Направих продажба, какво да направя с обявата?

След продажба можете да архивирате или изтриете вашата обява от вашият потребителски панел.

⚠️Как да кача профилна снимка?

Поддържаме профилни снимки от Gravatar, за целта е нужно имейл адреса с които сте регистрирани да е регистриран в gravatar.com и да има качен аватар (профилна снимка).

⚠️Как се променя парола?

Паролата можете да промените след вход във вашият потребителски профил в раздел "Моят профил" след което изберете "Настройки".

⚠️Обява тип "VIP (Прегледи x8) - 90 дни"?⚠️

Обявите с маркер "VIP" се визуализират в началната страница в карето "VIP", както и в първите позиции над всички останали обяви, включително "VIP" от всяка категория в срок от 90 дни след активиране на статуса.

⚠️Обява тип "Обява с линк към сайт 365 дни ❗ Изпратете линка [email protected] (Прегледи x10) - 365 дни"?⚠️

✔️Мобилно приложение?

Можете да изтеглите приложението на www.Osem.bg за Android операционни системни от Osem.bg

✔️Как да търся?

Много лесно. Използвай полето за търсене по текст на заглавната страница. За по-добри резултати внимателно подбирай ключовите думи и фрази, по които да търсиш.

За предварително филтриране и оптимални крайни резултати ползвай нашите филтри. Избери категория, град, марка или размер...

✔️Как да се свържа с продавача?

Можеш да се обадиш по телефона, ако има такъв в обявата.

Можеш да изпратиш лично съобщение, като използваш бутона „Изпрати съобщение“.

✔️Защо продавачът не ми отговаря на съобщението?

Липсата на отговор от страна на продавача може да се дължи на факта, че той не е видял съобщението или обаждането ти.

✔️Изчакай търпеливо отговор от него.

Ако до няколко дни не отговори на съобщението или на обажданията ти, той най-вероятно не проявява интерес към предложението ти.

✔️Мога ли да получавам известие на имейла си и на телефон?

Да, вие получавате лични съобщения за известия по имейл.

✔️Мога ли да следя обява или да запомня конкретно търсене?

Можеш да наблюдаваш дадена обява. Достатъчно е, когато си в обявата да натиснеш бутона „Наблюдавай“

Можеш да запомниш конкретно търсене, което ще те интересува занапред. След като заредиш филтър и натиснеш бутона „Търси“, на първа страница след резултатите ще ти се появи бутон „Запиши в избрани“. Натисни го.

Можеш да следиш обявите на даден потребител. Достатъчно е да натиснеш бутона „Наблюдавай“ в публичния профил на потребителя.

✔️Ще получавам ли известия за записаните търсения и обяви?

Да. По подразбиране в меню „Съобщения“ ще можеш да следиш всички новости. Ако желаеш можеш да спреш известяването.

Оранжева камбанка – активирани известия; синя камбанка – спрени известия. По всяко време можеш да активираш известяването отново, като кликнеш на камбанката.

✔️Мога ли да докладвам обява?

Във всяка обява има опция „Докладвай нередност“. Използвай я, когато смятате, че дадена обява противоречи на правилата на сайта, в нея се предлагат незаконни стоки или имате съмнения за опит за измама.

✔️Мога ли да сменя имейла си от профила?

Да. Също можеш да ни пишеш до [email protected] от настоящия си имейл на профила, че желаеш да го смениш с нов и ние ще го сменим.

✔️Облагане на продажби в Интернет

✔️Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица

⚠️Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според общите правила на ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на случаите изброени в б. „а“ – „г“ на чл. 13, ал. 1, т. 2. От друга страна, предвид текста на чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ, това освобождаване не касае доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително като едноличен търговец.

⚠️Предвид цитираните данъчни норми, продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица биха могли да се третират като освободен от облагане доход, доколкото същите не попадат сред изключенията, изброени в чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, освен когато физическото лице е действало като търговец по смисъла на ТЗ. В тази връзка следва да се поясни, че според чл. 1, ал. 1 от ТЗ за търговец по смисъла на този закон се смята и всяко физическо лице, което по занятие извършва някоя от изброените в разпоредбата дейности (покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство и т.н.). За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в чл. 1, ал. 1 от ТЗ (чл. 1, ал. 3 от ТЗ).

⚠️Дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Когато физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец: сделките го определят като такъв, а не то определя сделките като търговски. Обективният критерий тук са извършените действия, а не статутът на лицето, което ги извършва.

⚠️Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец са обособени като отделен вид доход в нормата на чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ и съгласно чл. 14, ал. 2 и чл. 48, ал. 2 от същия закон тези доходи се облагат с 15 на сто данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Определянето на облагаемия доход и на годишната данъчна основа се извършва в съответствие с правилата на чл. 26 и чл. 28 от ЗДДФЛ, като този ред на облагане се прилага и за доходи от стопанска дейност на физически лица, които са търговци по смисъла на ТЗ, но не са регистрирани като еднолични търговци. Това изрично е уточнено в разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ.

⚠️На основание чл. 50 от ЗДДФЛ доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по чл. 28, задължително се декларират в годишната данъчна декларация. По-конкретно тези доходи се описват и облагат в Приложение № 2 (образец 2021) към формуляра на годишната данъчна декларация за съответната календарна година.

⚠️Облагане на продажби в Интернет на юридически лица с корпоративен данък

На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всяко местно юридическо лице се облага с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина.

⚠️Когато местно юридическо лице осъществява дейност в чужбина или реализира доходи от източници в чужбина, всички приходи и разходи, реализирани от източник в чужбина, следва да участват във формирането на общия счетоводен и данъчен финансов резултат по реда и съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство на Република България.

⚠️Електронната търговия със стоки не е нищо по-различно от традиционната търговия – има същите елементи, същата функционалност и същите участници, както при традиционната. Поради това и приложимите счетоводни и данъчни разпоредби от търговци, извършващи електронна търговия със стоки, не се различават от нормативните актове, приложими спрямо търговци, извършващи същата дейност чрез традиционни магазини.

⚠️Предмет на дейността на електронната търговия със стоки е покупко-продажба на стоки, включително материални ценности, изделия, предмети, суровини, продукция и други обекти, правата на собственост върху които в рамките на законодателството могат да бъдат отчуждени.

⚠️Приложимите нормативни актове при счетоводно третиране на покупко-продажба на стоки са: Закон за счетоводството (ЗСч); Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти (НСС), СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси, СС 18 – Приходи; МСС 2 – Материални запаси или съответните Международни счетоводни стандарти (МСС) – за лицата, прилагащи МСС.

⚠️За да бъде признат даден разход за данъчни цели, той следва да е свързан с дейността, да е документално обоснован и да не попада в изрично изброените от ЗКПО хипотези, при които възниква данъчна постоянна разлика, в т.ч. да не е извършен при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане. Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО, регламентира, че счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичен счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват (чл. 10, ал. 2 от ЗКПО). От цитираните разпоредби следва, че липсата на документална обоснованост е основание за непризнаването за данъчни цели на съответния счетоводен разход.

⚠️Документалната обоснованост на приходите също е подчинена на изискванията за издаване на първичен счетоводен документ и спазване на счетоводните принципи, свързани с признаване на приходите. Следователно към момента, към който са налице условия за признаване на счетоводен приход от извършената продажба, той следва да намери отражение при формирането на данъчния финансов резултат.

⚠️Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък по ЗКПО, са задължени да подават годишна данъчна декларация в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

⚠️Административно-наказателните разпоредби на чл. 261 и чл. 265 от ЗКПО предвиждат налагане на санкции в случаите на не подаване на декларация, не подаването ? в срок, не посочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, както и в случаите на не издаване на първичен счетоводен документ за отчитане на приходи.

⚠️⚡️Облагане на продажби в Интернет с ДДС⚡️⚠️

Глобализацията и технологичните промени доведоха до бум на електронната търговия. Чрез използване на новите средства за взаимодействие се сключват сделки по електронен път за продажби на стоки, при които стоките се изпращат или транспортират както между две места на територията на страната, така и от една държава членка до друга или от трети държави/територии към страната или друга държава членка.

⚠️За целите на настоящото изложение под продажби на стоки, извършени по електронен път, се имат предвид доставките, при които предлагането на стоките се осъществява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства.

⚠️В преобладаващата си част електронната търговия е ориентирана към крайните потребители на търгуваните стоки – данъчно незадължени лица.

⚠️Данъчното облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път, не се отличава от облагането на доставките, извършени чрез традиционните способи за продажба по отношение на определяне на мястото на изпълнение и характера на доставката, данъчната основа и лицето-платец на данъка. Различие е налице по отношение на определяне на датата на данъчното събитие, която не се определя по общото правило на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, а по специалното правило на чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗДДС, съгласно което, при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път, данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът получи плащането.

⚠️В случая следва да се има предвид, че всяко лице, което извършва редовно продажби на стоки по електронен път, срещу възнаграждение, осъществява независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС и е данъчно задължено лице за целите на облагането с ДДС.

⚠️По отношение на физическите лица следва да се има предвид, че едно физическо лице може да осъществява независима икономическа дейност в различни качества – като едноличен търговец, свободна професия, земеделски производител и др., които да изискват различни вписвания в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, но данъчно задължено за целите на ЗДДС е самото физическо лице, когато извършва облагаеми доставки, в т.ч. и за извършени продажби на стоки по електронен път.

⚠️Облагаема доставка е всяка доставка на стока по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната (чл. 12 от ЗДДС).

⚠️За определяне на мястото на изпълнение при доставка на стока по електронен път се прилага общото правило на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС като това ще бъде мястото, където стоката се намира към момента на изпращане на пратката или започване на превоза ? към получателя.

⚠️Предвид това е важно да се знае, че всички облагаеми доставки на стоки, които се намират на територията на страната при започване на превоза или изпращането им към получателя, формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС за данъчно задълженото лице, извършило доставките, независимо от това дали получателите по тях са данъчно задължени или данъчно незадължени лица и дали стоките се изпращат извън територията на страната до територията на друга държава членка или трета страна/територия. При достигане на облагаем оборот от 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец лицето е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

⚠️В определени случаи е възможно описаните доставки на стоки да бъдат дефинирани като дистанционни продажби, за които се прилагат специфични правила. Дистанционна продажба на стоки е доставката на стоки, за която са изпълнени едновременно следните условия:

⚠️Стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва; Доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва; Получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътре общностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;

⚠️Стоките:

  • не са нови превозни средства, или
  • не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
  • не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

⚠️В случаите на дистанционна продажба е налице специфика по отношение определянето на мястото на изпълнение на доставката, за което е приложима разпоредбата на чл. 20 от ЗДДС. За доставчика на стока при условията на дистанционна продажба е възможно да възникне задължение за регистрация по ДДС в друга/ други държави членки при достигане на определен оборот от такива продажби, дефиниран в съответното законодателство (Приложение 1 относно праговете на отделните държави членки за регистрация по ДДС за доставки на стоки при условията на дистанционни продажби).

⚠️Безопасност при сключване на сделки

⚠️⚡️Съветник на купувача - Безопасност при сключване на сделки⚡️⚠️

Всеки ден на сайта за обяви www.Osem.bg няколкостотин хиляди души продават вещите си, печелят пари, развиват бизнеса си. За съжаление, между тези стотици хиляди има и недобросъвестни хора. Екипът на www.Osem.bg се грижи за своите потребители и споделя с Вас полезни съвети, които ще Ви помогнат да избегнете неприятностите.

⚠️Общи правила

Спазвайте основните правила за безопасност, които ще Ви помогнат да различите мошениците от честните продавачи и купувачи. По-голямата част от опитите за измама може да избегнете като спазвате основните правила за безопасност.

⚠️⚡️Пазете се от прекалено изгодни предложения.

Ако цената на определен продукт Ви се стори прекалено ниска, послушайте интуицията си – най-вероятно Ви предлагат фалшификат или некачествена стока.

⚠️⚡️Не изпращайте капаро!

Ако продавачът иска капаро и Ви казва, че стоката се намира в друга държава или град, по-добре потърсете продавач, който има стоката в наличност или не Ви иска предплата.

Не предоставяйте номер на лична карта/паспорт, банкова карта или други лични данни. Ако се опитват да Ви разубедят — това е първият признак, че става въпрос за недобросъвестни купувачи или продавачи.

⚠️⚡️Винаги ползвайте опцията "Предварителен тест и преглед на стоката"

Ако нямате възможност да получите поръчаната стока лично и се налага да ползвате доставка до офис или до адрес винаги изисквайте предварителен тест и преглед на стоката особено в случаите, когато продавачът ви е непознат и не сте имали делови отношения до този момент. Ако такъв ви бъде отказан, поръчката ви би била рискова.

⚠️⚡️Популярни начини за измама

Повечето измамници използват едни и същи схеми. Ще Ви разкажем за най-популярните от тях.

⚠️⚡️Изпращане на стоката след плащане на капаро.

Продавачът отказва да се срещне лично и е готов да продаде стоката само чрез доставка и ако му изпратите част от сумата или цялата сума предварително. Почти сигурно е, че нито ще си получите парите обратно, нито ще получите предплатената стока. Съветваме Ви да потърсите стоката при друг продавач, който може лично да Ви предаде стоката или да се обърнете към вече проверен продавач или магазин.

⚠️⚡️Изпратете капаро, за да получите определена работа.

Ако Ви искат пари, за закупуване на материали за надомна работа, за закупуване на информационни материали или за сключване на договор за работа (в чужбина), това най-вероятно е измама. Нито една уважаваща себе си организация няма да иска пари от своите бъдещи служители. Препоръчваме Ви да потърсите работа на друго място.

⚠️⚡️Предоставяне на лични данни.

Продавачът (или купувачът) по едни или други причини се опитва да Ви вземе личните данни – номер и код на банковата карта, разплащателна сметка, приканва ви да се свържете с него по e-mail и т.н. Огласяването на такава информация поставя в опасност Вашата финансова или лична безопасност. Съветваме Ви да не разгласявате личните си данни и да влизате в схеми, които не са ви ясни. Съхранявайте кореспонденцията си с продавача.

⚠️⚡️Получавате писмо на български, преведено с Google преводач.

Получавате писмо на съмнителен български – с разбъркан словоред, неразбираеми фрази и т.н. Това писмо най-вероятно е написано от измамници и преведено с Google преводач. Обикновено в него се предлагат стоки на ниски цени и продавачите искат предплата или цялата сума в аванс или просто искат да получат Вашите лични данни. Съветваме Ви да не отговаряте на подобни писма.

⚠️⚡️Изключително изгодни предложения или обявени за подаряване стоки.

Публикувани са обяви с прекалено ниски цени за съответната стока или директно са обявени за подаряване. Най-често написани на чужд език или с Google преводач. В последващ контакт искат от вас да преведете авансово пари за транспорт. Съветваме ви да не взимате под внимание подобни обяви и да не влизате в контакт с подателите им.

⚠️⚡️Избирайте обяви само с реални снимки!