Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Курс по счетоводство-практически Бизнес

преди 2 години Услуги Бургас, Център   401 прегледа

390

  • Курс по счетоводство-практически

0.0 звезда

Цена: 390

Бизнес Консулт 2009 ООД организира практически курс по счетоводство в реална работна среда. Обучението е подходящо за начинаещи счетоводители без практически опит, които искат да започнат работа като оперативен счетоводител и за собственици на малки и средни фирми, които желаят да получат финансови знания и грамотност полезни при управлението на бизнеса. По време на обучението всеки курсист води на специализиран счетоводен софтуер счетоводната отчетност на две фирми- регистрирана и нерегистрирана по ЗДДС. Това включва:• осчетоводяване на реални първични и вторични счетоводни документи;• попълване и осчетоводяване на фактури за покупки и продажби;• изготвяне на справки-декларации по ЗДДС;• амортизационни планове на дълготрайни активи;• завеждане и изписване на складови наличности;• отчитане плащания в брой и по банков път;• осчетоводяване на работни заплати и осигуровки;• анализ на счетоводни справки.Всичко това ръководено от преподавател- практик, с който ще правите анализ на основните счетоводни справки получени в резултат на осчетоводяването на стопанските операции. Завършилите курса имат възможност за практика в счетоводен офис. Практиката протича под ръководството на ментор-практикуващ счетоводител, който определя задачите на курсиста за деня и дава разяснения за тяхното изпълнение. Обучаваните имат възможност да приложат и затвърдят придобитите знания от курса в реална работна среда и възможност за дискусии и консултации с ментора.На завършилите курса нашите специалисти оказват практическа помощ и консултации при различни казуси възникнали в последващата дейност.За повече информация и записване можете да се свържете с нас на посочения телефон.