Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на план/програма Бизнес

преди 1 година Услуги Слънчев бряг   90 прегледа

--

  • УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на план/програма

0.0 звезда

Цена: --

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЗ за УПИ V в КВ.18 по ПЛАНА на к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“, Община НЕСЕБЪР, ПИ с идентификатор 51500.505.101 по КККР на гр. Несебър