Osem.bg is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Драматични елементи в епоса за Антара и възможности за сценичното му претворяване Лична

преди 5 месеца Спорт, книги, хоби Радомир   66 прегледа

0.0 звезда

Регион: Радомир
Цена: 12

Драматични елементи в епоса за Антара и възможности за сценичното му претворяване.
Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "Кандидат на изкуствознанието и режисурата".
КГ2
Моля, вижте снимката, ако имате въпроси - питайте.
За още много книги от различни жанрове и тематика, погледнете в останалите ми обяви.