Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

❗ Обучения по БЗР ❗ Бизнес

преди 1 година Услуги София, ж.к. Левски В   663 прегледа

0.0 звезди

Цена: 48

Обучение длъжностно лице по ЗБУТ 2022г.
❗ ЗБУТ - обучения, сертификати и удостоверения | ЗБУТ
Дистанционно обучение по ЗБУТ, онлайн с издаване на валиден сертификат 2020. Електронни професионални курсове и правоспособности. Експресно обслужване!
--
❗ Нуждаете се от обучение по безопасност и здраве, курс за правоспособност или професионален курс на ниска цена и максимално бързо?
✔️ https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
✔️ https://cpomc.eu/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
✔️ https://zbut.bg/
✔️ https://cpomc.eu/
✔️ https://zbut.bg/Инструктаж-cat114.html
✔️ https://cpomc.eu/Инструктаж-cat114.html
--
✔️ https://zbut.bg/Координатор-ЗБУТ-cat117.html
✔️ https://cpomc.eu/Координатор-ЗБУТ-cat117.html
--
✔️ https://zbut.bg/Пожарна-безопасност-cat118.html
✔️ https://cpomc.eu/Пожарна-безопасност-cat118.html
--
✔️ https://zbut.bg/Обучения-по-ЗБУТ-cat150.html
✔️ https://cpomc.eu/Обучения-по-ЗБУТ-cat150.html
--
Бъдете сигурни, че сте на правилното място!
Дистанционното обучение в ЗБУТ Ви осигурява:
⚠️ Експресно обслужване!
⚠️ Конкурентни цени!
⚠️ Реално обучение!
⚠️ Без ограничение за време и място!
⚠️ Получване на Удостоверение до 24 часа!
--
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
https://cpomc.eu/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
--
ЗБУТ провежда ЕКСПРЕСНИ онлайн обучения за:
✅ Длъжностно лице по ЗБУТ
ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.
онлайн дистанционен курс за длъжностни лица ръководещо трудовите процеси сертификат
Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. онлайн курс дистанционен за орган безопасност и здраве при работа и сертификат, удостоверение
--
✅ Орган по безопасност и здраве при работа
ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.
курс онлайн за длъжностно лице провеждащо инструктажи дистанционно обучение
--
✅ Длъжностно лице, което провежда инструктажи по безопасност и здраве при работа
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.
--
✅ Длъжностни лица в строителни фирми
онлайн дистанционно обучение курс за длъжностно лице по збут в строителството
--
✅ Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството
ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.
онлайн курс дистанционно обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
--
✅ Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 2 от 22.03.2014г.
курс онлайн координатор безопасност и здраве в строителството дистанционно обучение
--
✅ Координатор по безопасност и здраве в строителството
ЗЗБУТ и Наредба № 2 от 22.03.2014г.
--
✅ Представителите на КУТ и ГУТ
онлайн обучение първоначално на комитетите и групите по условия на труд дистанционен курс
--
✅ Първоначално обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията
ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 4 от 03.11.1998г.
ежегодно онлайн обучение за кут гут дистанционен курс ежегодишен за комитетите и групите по условия на труд курс
--
✅ Ежегодишно обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията
ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 4 от 03.11.1998г.
--
✅ Не пренебрегвайте реалното провеждане на курса, защото е Ваша отговорността за безопасността и здравето на Вашите работници по време на работа! Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е Ваша задача.
--
Ние от ЗБУТ ценим Вашето време и знаем, че всяка секунда е ценна за Вас!
За това сме подготвили специално разбработени курсове по безопаснот и здраве в дистанционна форма, които да Ви осигурят необходимите знания в една лека и приятна форма на уникално ниска цена. Освен това, дистанционното обучение на ЗБУТ работи за Вас 24 часа в денонощието и позволява обучението да не пречи на професионалните Ви ангажименти.
--
⛔ Ние сме готови да положим грижи за Вашите нужди – бързина, удобство, знания и лично отношение!
⛔ Ние разбираме Вашите отговорности в сферата на БЗР и се стремим заедно да осигурим подготвени карди, които да се грижат ефективно за здравословните и безопасни условия на труд в предприятието.
--
Ние работим за Вас!
✅ Очакваме Ви!
✔️ Тук можете да видите списък с всички наши обучения по ЗБУТ:
✔️ https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
✔️ https://cpomc.eu/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
✔️ https://zbut.bg/
✔️ https://cpomc.eu/
✔️ https://zbut.bg/Инструктаж-cat114.html
✔️ https://cpomc.eu/Инструктаж-cat114.html
--
✔️ https://zbut.bg/Координатор-ЗБУТ-cat117.html
✔️ https://cpomc.eu/Координатор-ЗБУТ-cat117.html
--
✔️ https://zbut.bg/Пожарна-безопасност-cat118.html
✔️ https://cpomc.eu/Пожарна-безопасност-cat118.html
--
✔️ https://zbut.bg/Обучения-по-ЗБУТ-cat150.html
✔️ https://cpomc.eu/Обучения-по-ЗБУТ-cat150.html