Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

❗ Дистанционно обучение по ЗБУТ ❗ Бизнес

преди 3 месеца Услуги София, ж.к. Левски В   59 прегледи

0.0 звезди

Цена: 36 лв.

☎️ ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения
Курс за Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на трудКак да се запиша?
Веднага щом заплатите направената поръчка за Длъжностно лице по безопасност и здраве получавате :
❗ достъп до платформата за дистанционно обучение на ЗБУТ
❗ възможност за явяване на електронен (он-лайн) тест!
❗ експресно получаване на документа за завършен курс по ЗБУТ в електронен вариант(след решаване на онлайн тест), и изпращане на оригинала в същия работен ден!
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
https://cpomc.eu/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
Кой задължително трябва да премине обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ?
През курс за Длъжностно лице трябва да преминат:сертификат и удостоверение за дистанционен курс длъжностно лице збут
Всички членове на Комитети или Групи по условия на труд (КУТ / ГУТ).
Служителите (или самия работодател), които ще изпълняват дейностите по безопасност и здраве.
Всички, които са назначени и изпълняват функциите на Длъжностно лице по ЗБУТ или са ОБЗР.
Каква е разликата между Длъжностно лице и Орган по безопасност и здраве?
Наредба № 3 гласи – в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа, като назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.
Т.е. работодателя преценява дали ще има едно Длъжностно лице по ЗБУТ
или ОБЗР от няколко длъжностни лица.
Обърнете внимание:
– Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, без значение от предмета на дейност на фирмата
– При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.
⚠️⚠️ Обучението за Длъжностно лице по ЗБУТ е задължително съгласно:
✅ Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите - чл. 6
✅ Закон за здравословни и безопасни условия на труд - чл. 24
✅ Закон за здравословни и безопасни условия на труд - чл. 26
✅ Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията
Всяка година ТРЯБВА да актуализирате знанията за Длъжностно лице по ЗБУТ, с оглед на минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2
КУТ и ГУТ
Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси
✔️Длъжностните лица и ОБЗР
✔️https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
✔️https://cpomc.eu/Онлайн-дистанционно-обучение-на-длъжностно-лице-по-ЗБУТ-index2173.html
⛔ Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по БЗР
⛔ Лица, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения
⛔ Лица, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот

Особености

Доставката се поема от:
купувача