Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на план/програма Бизнес

преди 2 години Услуги Слънчев бряг   138 прегледи

--

  • УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на план/програма

0.0 звезди

Цена: --

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЗ за УПИ V в КВ.18 по ПЛАНА на к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“, Община НЕСЕБЪР, ПИ с идентификатор 51500.505.101 по КККР на гр. Несебър