Osem.bg is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Счетоводни услуги Бизнес

преди 1 месец Услуги Перник   34 прегледа

--

  • Счетоводни услуги

0.0 звезди

Регион: Перник
Цена: -- По договаряне

Извършвам цялостно счетоводно обслужване на дружества с предмет на дейност - международен транспорт, строителство и земни работи, ресторантьорство, търговия , услуги и др.
Счетоводство
- осчетоводяване на счетоводни документи
- изготвяне на счетоводни финансови отчети
- изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС
- изготвяне на необходимите справки за нуждите на Банки, НАП, НОИ, НСИ и други.
ТРЗ
- изготвяне на трудови договори и необходимите към тях документи
- изготвяне досиета на персонала на фирмата
- изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати
- изготвяне на декларации по образец
- изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски
- представяне на болнични листове в НОИ
- изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3
Годишно Приключване
- годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети .
- подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията
- изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица