Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Счетоводни услуги ⭐Висококачествени счетоводни услуги Бизнес

преди 1 година Услуги Русе   320 прегледи

--

  • Счетоводни услуги ⭐Висококачествени счетоводни услуги

0.0 звезди

Регион: Русе
Цена: -- По договаряне

✔️Счетоводни услуги Акаунт Плюс Минус ЕООД гр. Русе предлага пълно и професионално счетоводно обслужване на фирми от различни сфери на икономиката.
✔️ Услугите могат да бъдат на абонаментен принцип и еднократни.
⭐Висококачествени и ефективни счетоводни услуги, данъчни решения с цел намаляване на разходи, минимизиране на данъчни рискове, оптимизация.
✅ Обработка на първичните счетоводни документи – проверка, класиране, съхраняване.
✅ Текущо осчетоводяване на стопанските операции.
✅ Водене на складови наличности.
✅ Начисляване на амортизации.
✅ Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
✅ Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път.
✅ Изготвяне и подаване на VIES декларации.
✅ Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
✅ Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента.
✅ Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента.
✅ Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет.
✅ Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета.
✅ Изготвяне на справки, поискани от клиента
☎️Телефони за връзка: 0878 178 971