Osem.bg is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Сигнално охранителна дейност Бизнес

преди 8 месеца Услуги Габрово   125 прегледи

--

  • Сигнално охранителна дейност

0.0 звезди

Регион: Габрово
Цена: -- По договаряне

„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД предлага охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, мониторинг и денонощно отреагиране на сигнали от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи при гарантирана имуществена отговорност.ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ: Среща с Клиента, охранително обследване на обекта и оценка на риска във връзка с възможността за монтиране и ефективността на работа на сигнално – охранителна система. Избор на вариант за предаване на сигнала – чрез радиопредавател, GSM връзка, Интернет, GPRS; Проектиране на сигнално-охранителна система, съобразно изискванията на Клиента и сложността на обекта; Монтаж на сигнално – охранителна система, програмиране и въвеждане в експлоатация. Извеждане на сигнала при оперативния дежурен /Дежурен център/ на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД. ПОСЛЕДВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ: Денонощен дистанционен контрол за състоянието на охранявания обект в постоянен режим (мониторинг) и предаване на алармените сигнали от охранявания обект към автопатрулния екип чрез оперативен дежурен; Отреагиране на сигналите, постъпващи от сигнално – охранителната система от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи. ПРЕДИМСТВА НА ОХРАНАТА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА (СОТ) в „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД: Отреагиране на въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи от 2 до 5 минути в рамките на града в зависимост от местоположението на охранявания обект; Възможност за привличане на допълнителни сили и средства на „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД в случаи на възникване на извънредна ситуация в охранявания обект; Висока надеждност на използваното оборудване; Денонощна възможност за дистанционен контрол за състоянието на охранявания обект; Използване на радиопредавател, GSM връзка, Интернет, GPRS за свързване на охранявания обект с Дежурния център; Гарантирана имуществена отговорност при настъпила щета; Възможност на Клиента за получаване на информация за работата на сигнално – охранителната система на неговия обект чрез безплатната услуга „МЕТАЛ СОД – SMS ИНФО“. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ: БЕЗПЛАТНО охранително обследване на обекта, установяване степента на защитеност и оценка на риска; БЕЗПЛАТЕН монтаж на сигнално – охранителна система, собственост на фирмата; БЕЗПЛАТНО включване; БЕЗПЛАТНО ползване на сигнално – охранителна техника в периода на договора; БЕЗПЛАТНО 24- часово сервизно обслужване в периода на договора; ГАРАНТИРАНА 24 – часова реакция на алармени сигнали от въоръжени с бойно оръжие и специално обучени автопатрулни екипи, доказана посредством GPS система; ГАРАНТИРАНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ, посочена в договора за охрана.