Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Проектиране и узаконяване Лична

преди 2 години Услуги София, ж.к. Красна поляна 2   212 прегледи

--

  • Проектиране и узаконяване

0.0 звезди

Цена: -- По договаряне

ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ НА СГРАДИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ. УЗАКОНЯВАНЕ НА МАГАЗИНИ, КАФЕНЕТА, ОФИСИ, АПТЕКИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ФРИЗЬОРСКИ САЛОНИ И ДР.
Фирмата извършва услуги по съгласуване на проектите и обектите с ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ:• Становища и Разрешения от „Софийска Вода”• Становища и Разрешение за мощност от „Електроразпределение”• Становища от Пожарните служби• Съгласуване с РИОКОЗ• Съгласуване с Агенция по Геодезия и Кадастър• Съгласуване и Получаване на данни от НАГ• Виза за проектиране. Съгласуване на проектите и Разрешения за строеж от Общините. • Строителен надзор и Въвеждане на обектите в експлоатация. Акт за ползване. Проектантският колектив извършва цялостно проектиране на сгради по всичките 8 части, които се изискват по Нормативни документи: Архитектурна, Конструктивна, ВиК, ОВ, Електро, Вертикална планировка, ПБЗ /План по безопасност и здраве/, ПБ /Пожарна безопасност/. По решение на Гл. Архитект на Общината допълнително изготвяме и проекти по части: Енергийна ефективност, Технологична, ПУСО /Проект за управление на строителните отпадъци/, Озеленяване, Пътни подходи, Паркинги, Геология и др. Изготвяме Комбинирана скица, Вертикална планировка. Извършваме Геодезически измервания, Трасиране на сгради, огради, имотни граници и др. Фирмата извършва пълна Проектантска услуга и всички Съгласувателни процедури, като клиентът получава всичко в завършен и готов вид. За контакти: 0888/318 788 E-mail: [email protected]инж.Петър Боянов