Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Проектиране и узаконяване Лична

преди 1 седмица Услуги София   38 прегледи

-- лв

  • Проектиране и узаконяване

0.0 звезди

Регион: София
Цена: -- лв По договаряне

ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ НА СГРАДИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ.

УЗАКОНЯВАНЕ НА МАГАЗИНИ, КАФЕНЕТА, ОФИСИ, АПТЕКИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ФРИЗЬОРСКИ САЛОНИ И ДР.

Фирмата извършва услуги по съгласуване на проектите и обектите с ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ:

  • Становища и Разрешения от „Софийска Вода”
  • Становища и Разрешение за мощност от „Електроразпределение”
  • Становища от Пожарните служби
  • Съгласуване с РИОКОЗ
  • Съгласуване с Агенция по Геодезия и Кадастър
  • Съгласуване и Получаване на данни от УАГ
  • Виза за проектиране. Съгласуване на проектите и Разрешения за строеж от Общините.
  • Строителен надзор и Въвеждане на обектите в експлоатация.

Акт за ползване.

Проектантският колектив извършва цялостно проектиране на сгради по всичките 8 части, които се изискват по Нормативни документи: Архитектурна, Конструктивна, ВиК, ОВ, Електро, Вертикална планировка, ПБЗ /План по безопасност и здраве/, ПБ /Пожарна безопасност/.

По решение на Гл. Архитект на Общината допълнително изготвяме и проекти по части: Енергийна ефективност, Технологична, ПУСО /Проект за управление на строителните отпадъци/, Озеленяване, Пътни подходи, Паркинги, Геология и др.

Изготвяме Комбинирана скица, Вертикална планировка.

Извършваме Геодезически измервания, Трасиране на сгради, огради, имотни граници и др.

Фирмата извършва пълна Проектантска услуга и всички Съгласувателни процедури, като клиентът получава всичко в завършен и готов вид.

За контакти: 0888/318 788

E-mail: petar_bojanov@abv.bg

инж.Петър Боянов

Ключови думи:

проектиране