Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Проектиране и узаконяване Лична

преди 7 месеца Услуги София   177 прегледи

-- лв

  • Проектиране и узаконяване

0.0 звезди

Регион: София
Цена: -- лв По договаряне

ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ НА СГРАДИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ. УЗАКОНЯВАНЕ НА МАГАЗИНИ, КАФЕНЕТА, ОФИСИ, АПТЕКИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ФРИЗЬОРСКИ САЛОНИ И ДР.
Фирмата извършва услуги по съгласуване на проектите и обектите с ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ:
• Становища и Разрешения от „Софийска Вода”
• Становища и Разрешение за мощност от „Електроразпределение”
• Становища от Пожарните служби
• Съгласуване с РИОКОЗ
• Съгласуване с Агенция по Геодезия и Кадастър
• Съгласуване и Получаване на данни от УАГ
• Виза за проектиране. Съгласуване на проектите и Разрешения за строеж от Общините.
• Строителен надзор и Въвеждане на обектите в експлоатация.
Акт за ползване.
Проектантският колектив извършва цялостно проектиране на сгради по всичките 8 части, които се изискват по Нормативни документи: Архитектурна, Конструктивна, ВиК, ОВ, Електро, Вертикална планировка, ПБЗ /План по безопасност и здраве/, ПБ /Пожарна безопасност/. По решение на Гл. Архитект на Общината допълнително изготвяме и проекти по части: Енергийна ефективност, Технологична, ПУСО /Проект за управление на строителните отпадъци/, Озеленяване, Пътни подходи, Паркинги, Геология и др. Изготвяме Комбинирана скица, Вертикална планировка. Извършваме Геодезически измервания, Трасиране на сгради, огради, имотни граници и др.
Фирмата извършва пълна Проектантска услуга и всички Съгласувателни процедури, като клиентът получава всичко в завършен и готов вид.
За контакти: 0888/318 788 E-mail: petar_bojanov@abv.bgинж.Петър Боянов