Osem.bg is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Превод и легализация- Пловдив! Бизнес

преди 1 година Услуги Пловдив   166 прегледи

7

  • Превод и легализация- Пловдив!

0.0 звезди

Регион: Пловдив
Цена: 7

Превод и легализация на английски език от заклети преводачи!7,00 лв. на страница за превод от и на английски език за документи от клас А!Преводаческа агенция „Логос“ предлага преводи от и на английски език от лицензирани преводачи. Тематиката на текстовете и вида документи са най различни:- Диплома за средно или висше образование, академична справка, уверение за студент/ ученик, сертификат за владеене на чужд език- Преводи с апостил на удостоверение за раждане, удостоверение за брак, удостоверение за идентичност на имената, превод на свидетелство за съдимост- Предлагаме преводи на пълномощно за автомобил, декларация за съгласие на родител, превод - Договори, споразумения, превод и легализация на учредителни актове, удостоверения за актуално състояние-Преводи на банкови референции и извлечения, трудова книжка, удостоверение от НАП за липса или наличие на данъчни задължения, удостоверения за стаж или пенсияОсвен документи, имаме опит с преводи от и на английски език на:- Уеб сайтове- Менюта- БрошуриВъв фирма за преводи „Логос“ превеждаме и технически инструкции за експлоатация на машини от английски език на български език и обратно.Към превода от английски или на английски се включва и огледално оформление на преведения текст спрямо изходния.Уеб