Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Оферта Трудова Медицина Бизнес

преди 5 месеца Услуги София   287 прегледи

-- лв

 • Оферта Трудова Медицина

0.0 звезди

Регион: София
Цена: -- лв По договаряне

Оферта трудова медицина.Трудова медицина цени.Оферта трудова медицина 2019 година.Оферта на трудова медицина.СТМ.Анализ и оценка на риска.Обучение по ЗБУТ.

Оферта на Служба по трудова медицина - Медик Консултинг ООД

Ние от СТМ Медик Консултинг ООД декларираме, че сме в състояние да отговорим на високите изисквания и стандарти на Възложителя.

СТМ Медик Консултинг ООД разполага с регистрация в Министерство на здравеопазването като Служба по трудова медицина под № 476/31.01.2011г.

Оферта на служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

 • За обслужване от СТМ Медик Консултинг ООД се сключва двустранен договор.
 • Всички цени са в лева.
 • Посочени цени са без включен ДДС.
 • В цената влизат всички консумативи и командировъчните на нашите експерти.
 • Всички цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия.
 • Измерванията от акредитирани лаборатории и органи за контрол на факторите на работната среда: осветление, микроклимат, шум, прах, вибрации, токсични вещества, йонизиращи лъчения и др. се заплащат отделно от клиента.

Брой служители - Цена за годишно обслужване (нов клиент) без ДДС

 • 1 брой 60,00 без ДДС
 • 5 броя 150,00 без ДДС (Обща такса)

Брой служители - Цена за годишно обслужване (подновяване на договор) без ДДС

 • 1 брой 50,00 без ДДС
 • 5 броя 130,00 без ДДС (Обща такса)

За численост на персонала над 100 души цените за цялостно обслужване се договарят

ДОКУМЕНТИ ПО ЗЗБУТ

✔️Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд от „Медик Консултинг" ООД е както следва:

✔️До 5 служители

✔️Над 5 служители

✔️Над 50 служители