Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност Бизнес

преди 6 месеца Услуги София   254 прегледа

48 лв

  • Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

0.0 звезди

Регион: София
Цена: 48 лв

Онлайн (дистанционно) обучението на отговорници по пожарна безопасност.Обучение на отговорници по пожарна безопасност.Отговорник по пожарна безопасност
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучението-на-Отговорници-по-пожарна-безопасност-index2180.html
Добави в количка
Основание за провеждане на обучението: Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл. 6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и издаване на валидно Удостоверение за отговорници по пожарна безопасност.
Забележка: *Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал.1, т.1 - 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.
На завършилите онлайн (дистанционно) обучението се издава Удостоверение за отговорници по Пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл.6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Онлайн (дистанционно) обучението за отговорници по Пожарна безопасност е предназначено за:
Отговорници по пожарна безопасност;
Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа.
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Специалисти по безопасност и здраве;
Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.
Ръководители от структурните звена в предприятията;
Наличието на лице, или лица, преминали обучение по пожарна безопасност се изисква от:
Контролът по изпълнението на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) обучението на отговорници по пожарна безопасност презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.
Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: info@zbut.bg
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.