Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството Бизнес

преди 6 месеца Услуги София   235 прегледи

72 лв

  • Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

0.0 звезди

Регион: София
Цена: 72 лв

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Координатор по Безопасност и здраве.Обучение на Координатор и длъжностно лице по ЗБУТ.Координаторът по безопасност и здраве
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.
https://zbut.bg/Обучение-на-координатор-по-ЗБУТ-в-строителството-index2175.html
❗Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква обучение и документ за Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Обучението на Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ, Координатор по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно изискванията на чл.5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.).
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.
Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
❗За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)
e-mail: info@zbut.bg
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.
Дистанционно обучение по ЗБУТ за Координатор по Безопасност и здраве