Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Курс по козметика Бизнес

преди 11 месеца Услуги Стара Загора   240 прегледи

--

  • Курс по козметика
  • Курс по козметика

0.0 звезди

Цена: --

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива допълнителни умения за създаване и управление на козметичен салон или SPA/Wellness център; реклама и популяризиране на услугите за красота; продажби; изграждане и развитие на екип за козметичен салон или SPA/Wellness център в салона.
Придобиването на трета степен на професионална квалификация за „Козметик“ дава възможност да се заемат и следните длъжности от НКПД: 2320-5009 Преподавател, Център за професионално обучение; 1120-7023 Управител; 1120-7027 Зам. управител.
След завършване на обучение за цяла професия Козметик издаваме Държавно Свидетелство за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и културата. С този документ имате право да работите като професионалист – козметик във всички козметични салони, салони за красота и др., както в България, така и в страните от Европейския съюз.
Вашето портфолио ще бъде допълнено от
 Europass Сертификат на английски език
 Europass Сертификат на български език
Europass представлява Приложение към сертификат и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Входящо минимално образователно равнище:
• Завършено средно образование
2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Козметик”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.
За информация и записване +359878783993, [email protected]