Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Курс за Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества Бизнес

преди 5 месеца Услуги София   117 прегледи

35

  • Курс за Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества

0.0 звезди

Регион: София
Цена: 35 По договаряне

От този онлайн курс за безопасна работа и съхранение на опасни вещества ще получите удостоверение за изпълнение на следните изисквания:
- чл. 13 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г., който изисква работодателят да осигури на работещите обучение и информация за необходимите предпазни мерки и действия, които трябва да предприемат, за да се защитят при работа с опасни вещества
- чл. 4 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, който изисква работодателят да осигури обучение относно мерките за контрол на рисковете на лицата, които са отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси.бва да предприемат, за да се защитят от въздействието на опасни химични агенти.
Провежда се чрез интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет връзка.

Особености

Доставка::
За сметка на купувача
За сметка на продавача