Osem.bg is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Измерване параметри електробезопасност, фактори на раб. среда в хотели, заведения и други сезонни обекти Лична

преди 1 месец Услуги София   37 прегледи

-- лв.

  • Измерване параметри електробезопасност, фактори на раб. среда в хотел...
  • Измерване параметри електробезопасност, фактори на раб. среда в хотел...
  • Измерване параметри електробезопасност, фактори на раб. среда в хотел...
  • Измерване параметри електробезопасност, фактори на раб. среда в хотел...

0.0 звезди

Регион: София
Цена: -- лв. По договаряне

Органът за контрол/ лабораторията извършва следните измервания: шум, микроклимат, осветеност, импеданс на контура фаза-защитен проводник, съпротивление на заземител, съпротивление на изолация на кабел, дефектотокова защита, прах, химия, вентилация, климатична инсталация. Подготовката на сезонните обекти изисква измерване на електрически параметри и фактори на работната среда.С издадените протоколи и сертификат се установява състоянието на обекта по отношение на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност. Повече информация на: телефон: 0878-203-823 и 0888 -711-317.