Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите сега. Регистрацията е лесна, бърза и безплатна.

Драматични елементи в епоса за Антара и възможности за сценичното му претворяване Лична

преди 1 година Спорт, книги, хоби Радомир   105 прегледи

0.0 звезди

Регион: Радомир
Цена: 12

Драматични елементи в епоса за Антара и възможности за сценичното му претворяване.
Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "Кандидат на изкуствознанието и режисурата".
КГ2
Моля, вижте снимката, ако имате въпроси - питайте.
За още много книги от различни жанрове и тематика, погледнете в останалите ми обяви.