Osem.bg is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Детективска Агенция АЯКС-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол Бизнес

преди 2 години Услуги Пловдив   714 прегледи

--

  • Детективска Агенция АЯКС-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол

0.0 звезди

Регион: Пловдив
Цена: -- По договаряне

1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие.