Osem.bg is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Английски за деца Бизнес

преди 1 година Услуги София   241 прегледа

--

  • Английски за деца

0.0 звезди

Регион: София
Цена: -- По договаряне

От 1963 в Департамента за езиково обучение към СУ "Св . Климент Охридски" по одобрена от Министерството на образованието програма се преподават български език и природонаучни предмети на чуждестранните студенти, обучаващи се в български университети.