Osem.bg - Сайт за безплатни обяви, лесно купи и бързо продай is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството Бизнес

преди 3 месеца Услуги София   458 прегледи

84 лв

  • Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

0.0 звезди

Регион: София
Цена: 84 лв

Координатор по безопасност и здраве в строителствотоwww.zbut.bgОснование за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.От кого се изисква обучение и документ за Обучение на координатор по ЗБУТ в строителствотоНаличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква

Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.

Онлайн (дистанционно) обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за:Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ, Координатор по ЗБУТ и др.На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно изискванията на чл.5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.).Допълнителни указания:Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.

Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООДБанка: Алианц Банк България АДКлон: ФЦ ДондуковIBAN:BG74BUIN95611000478420BIC: BUINBGSFЗа въпроси: Национален номер 0700 20 744тел. +359 2 4900361 (мтел)моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)info@zbut.bg

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.